Mapa: Aktuality

Aktuality

Rekonštrukcia stránky

1. jún - Deň detí

Mária Montessori radí rodičom

Dravce a sovy

Futbalový turnaj \"Nie rasizmu\"

Poďakovanie - Veľké upratovanie areálu školy

Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Beh k bunkru na Rovni

Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ Pohorelá

Rodičovské združenie 30.9.2015

Beseda o sexuálnej výchove

Vystúpenie na Orave

Život s piesňou a tancom od kolísky do večnosti...

Odber krvi

Cezpoľný beh

Testovanie 5

Športom proti drogám

Šikanovanie a kyberšikana

Rozprávkovo

Dúhový kolotoč

Mladá slovenská poviedka 2015

Olympiáda slovenského jazyka

Ekoposter

Dotknuté svetlom

Let´s learn together

Školská florbalová liga na Horehroní

Polomské štyri zvony

Zelený objektív

5 proti 5

Výstava Titanic

Coca - cola Cup 2016

Riaditeľské voľno 8. 1. 2016

Kamerový systém na našej škole spustený !

EXPERT geniality show

Vianočný basketbal

Gerbócova literárna Snina

Literárna Senica 2015

Šaliansky Maťko

Víťazstvo v krajskom kole Olympiády SJL

Bábkové divadlo Čert a Kača

Zbierka šlabikárov

Dejepisná olympiáda

Lyžiarsky výcvik

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Zber papiera

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Spoločné doobedie so žiakmi z Podbrezovej

Beseda

Celoslovenské testovanie deviatakov T9

Výtvarné umenie deti fascinuje

Zber papiera - VÝSLEDKY

Brezniansky zlatý slávik 2016

Malý futbal mladších žiakov Dôvera Školský pohár

Futbalový turnaj Jednota Futbal Cup - obvodné kolo

My sa nevieme sťažovať nahlas

Celoslovenské kolo Olympiády SJL

Čo vieš o hviezdach?

Slávik Slovenska 2016 - školské kolo

Horehronská valaška 2016

Deň narcisov 2016

Tréning zvládania agresívnych žiakov

Deň Zeme

O pohár generálneho riaditeľa ŽP

Spoznávaj vedu,o.z.

Jar Kláry Jarunkovej

Škola v prírode

Hypericum

Detský hudobný festival

Slávik Slovenska 2016 - okresné kolo

Výroba vtáčích búdok

Pohybom proti cukrovke 2. typu

Pohybom ku zdraviu

Odpad - beseda

Odber krvi

Zdravý životný štýl

Bavíme sa športom a pohybom

Globálne enviromentálne problémy a súvislosti

Szabóov grafický Lučenec

Mladí literáti

Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

\"Beh vďaky\" k bunkru na Rovni

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Oslavy 50. výročia otvorenia novej školy v Pohorelej

Cezpoľný beh - O putovný pohár starostky obce Beňuš

Súťaž - Skok do diaľky z miesta

Súťaž - Hod kriketovou loptičkou

Rómska paleta 2016

Moja dedina, ako ju vidím ja...

Hovorme o jedle

Futbalom proti rasizmu

Beseda s miestnym umelcom

Samorast - čo v ňom vidím ja...

Lampiónový sprievod

Medzinárodný deň školských knižníc

Riaditeľské voľno 18.11.2016

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí projekt \"Detské dopravné ihrisko v Pohorelej\"

Vybíjaná najmladších žiakov - okresné kolo

Voľby do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pohorelá

Rodičovské združenie - pozvánka

Beh na Yettiho nohách

Plavecký výcvik 2016

Technická olympiáda 2016

Školský šach - okresné a krajské kolo

Slovensko bez drog

Návšteva škôlkarov z Vaľkovne u nás

Výsledky volieb členov Rady školy

Zručný mladý Horehronec

Pytagoriáda - školské kolo

Voľné pracovné miesto

Vianočný basketbal

\"Chrípkové prázdniny\"

Voľné pracovné miesto

Olympiáda v anglickom jazyku

Šaliansky Maťko - okresné kolo

Oznámenie o výsledkoch z výberového konania pre projekt ŠOV

Všetkovedko

Víťazstvo v „Let´s play“

Lyžiarsky výcvik 2017

Projekt \"Škola otvorená všetkým\"

Hviezdoslavov Kubín 2017

Exkurzia v Závadke nad Hronom

Fašiangový karneval 2017

Marek Medveď víťazom okresného kola dejepisnej olympiády

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Hod na cieľ s frisbee

Týždeň slovenských knižníc 2017

Slovensko bez drog

Matematický klokan 2017

Testovanie 9 - 2017

22. marec je Svetový deň vody

Chceme vedieť nemecky !

Beseda s dopravným policajtom

Spoločné čítanie

Tanečná súťaž v improvizácii a sólovom tanci

Deň narcisov v Pohorelej

Dejepisná olympiáda 2017

Futbalový strelec

Medzinárodná výtvarná súťaž MŠ

Brezniansky slávik 2017

Zber papiera

Snívalo sa mi...

Zápis detí do MŠ - 2017/2018

Deň otvorených dverí v MŠ

Jar Kláry Jarunkovej 2017

Deň matiek v Pohorelej

McDonalds Cup v Brezne

Futbalový turnaj O pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a. s

Najlepší bežec

Veľká praveká súťaž pre základné školy

Okresná prehliadka DFS 2017

Horehronská valaška 2017

Biblická olympiáda 2017

Biblia očami detí a mládeže

Majstrovstvá SR družstiev v šachu

Koncert kapely \"Gypsy bachtale\"

Deň hasičov v Pohorelej

Vytrvalostný beh

Folklór nás spája

Škola v prírode 2017

Vybíjaná dievčat - okresné kolo

Folklórne podujatie \"Folklór nás spája\"

Szabóov grafický Lučenec 2017

Otvorenie Detského dopravného ihriska v Pohorelej

Súťaž dvojíc v badmintone

Horehronská atletika

Malá krajina - veľké osobnosti

Florbalový turnaj základných škôl na Horehroní

Biblia očami detí a mládeže

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

Zážitkové učenie žiakov

Detské Chalupkovo Brezno

Dúhový kolotoč

Svet okolo nás

Noc odvahy

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Horehron, Horehron, ty krásny Horehron

Zasadil som strom

Majstrovstvá okresu Brezno žiakov v rapid šachu

Cezpoľný beh Beňuš

Plenárne rodičovské združenie 11.10.2017

Hod plnou loptou

Zdravý fast food

Úprava školského areálu

Účelové cvičenie

Škola v školskom roku 2017/2018

\"Futbalom proti rasizmu\" v Závadke nad Hronom

Zdravý fast food

Plavecký výcvik 2017

CTÍME ŤA , JESEŇ ŽIVOTA...

Lampiónový sprievod 2017

Obchodovanie s ľuďmi - beseda

Medzinárodný deň cudzích jazykov

Vybíjaná najmladších žiakov - okresné kolo

Moja dedina ako ju vidím ja - 2017

Výlet do Kremnice

Rodičovské združenie - Deň otvorených dverí

Opäť víťazstvo v Let´s play

Marek Fiľo víťazom súťaže

Šplh na tyči - súťaž

Technická olympiáda - okresné kolo

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Mikuláš 2017

Vianočné vystúpenie 2017

Šaliansky Maťko 2018

Vianočný basketbal 2017

Dagmar Krupová a Ivana Rochovská: Učia deti v škôlke, že rodina je základ

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

Prerušenie prevádzky školy z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení

Oznámenie o výsledkoch výberového konania - asistent učiteľa pre žiakov so ZZ

Olympiáda v anglickom jazyku

Projekt

Lyžiarsky výcvik 2018

Biatlon

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Florbalový turnaj žiakov v Nemeckej

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Polomské štyri zvony

Hviezdoslavov Kubín 2018

Zápis detí do materskej školy

Celoškolské rodičovské združenie s voľbou nového predsedu

Zber papiera v škole

Deň narcisov v Pohorelej

Koncert

Medzníky II. svetovej vojny

KAŽDÝ DEŇ je deň zeme

Horehronská valaška 2018

Slávik Slovenska 2018 - okresné kolo

Deň učiteľov 2018

Jar Kláry Jarunkovej 2018

Detské Chalupkovo Brezno 2018

Vystúpenie spojilo deti z obce Petrová na východe a Pohorelá na Horehroní

Poznávací zájazd Krakow - Oswienčim

Škola v prírode 2018

Futbalový turnaj

Školáci škôlkarom

Kamufláž v prírode

Experimentovanie po nemecky

Horehronská atletika

Letné olympijské hry

Ornamentálna mapa Slovenska

Skok do diaľky

Kukučínova literárna Revúca

MDD - Turnaj vo vybíjanej dievčat

MDD - Pohybom ku zdraviu

MDD - Karneval

Deň matiek 2018

Šachový turnaj

Biblická olympiáda

Szabóov grafický Lučenec 2018

Školský výlet na 2. stupni

Dopravná výchova

Finálový florbalový turnaj žiakov v Aréne Brezno

Školský výlet na 1. stupni

Zábava s angličtinou

Englishstar

Futbalový turnaj

Sparťanský beh

GYPSY BACHTALE na výlete v Brezne

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem

Zdravý životný štýl - Puberta a dospievanie

Človek a príroda

Záchranári

Konferencia OMEP s aktívnou účasťou našej školy

Oznámenie o výsledkoch z výberového konania pre projekt ŠOV

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Plenárne rodičovské združenie 09.10.2018

Výlet Dargov – Košice

Cezpoľný beh Beňuš 2018

Majstrovstvá okresu Brezno žiakov v rapid šachu

Vystúpenie artistov

O banícky kahanec

Lampiónový sprievod

Ctíme ťa jeseň života

Bystrická folklórna haravara

Zručný mladý Horehronec

Príbeh hudby

Výtvarná tvorivosť detí z MŠ

Futbalom proti rasizmu v Závadke nad Hronom

Turnaj vo vybíjanej dievčat

Účelové cvičenie 2018

Plavecký výcvik 2018

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - MAT, FYZ, INF

OMEP konferencia

Majstrovstvá Banskobystrického kraja v šachu žiakov

Štefan Trčan a Petra Kantorisová víťazi okresného kola Technickej olympiády!

Rodičovské združenie - Deň otvorených dverí

Moja dedina, ako ju vidím ja...2018

Oznámenie o výsledkoch z výberového konania pre projekt ŠOV

Zber šípok spoločne s Lesmi Slovenskej republiky

Súťaž v anglickom jazyku Let´s play

Mikuláš 2018

Vianočný program

Vianočná streľba na kôš

Šaliansky Maťko

Pietny akt

Všetkovedko

Lyžiarske preteky žiakov v Polomke

Lyžiarsky výcvik 2019

Mgr. Mária Skladaná ocenená ministerkou školstva, vedy výskumu a športu SR

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Šachový turnaj v Brezne

Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín

Brezniansky slávik - 2019

My sa nevieme sťažovať nahlas - Máme plán B

Zápis detí do materskej školy pre šk. rok 2019/2020

Horehronská valaška 2019 pre Pohorelú

Deň narcisov 2019 v Pohorelej

Ďakujeme, že prispievate svojimi 2% z dane

Zber papiera

Biblia očami detí a mládeže 2019

Galéria talentov

Vesmír očami detí

EKOSÚŤAŽ 2019

Futbalový turnaj

IQ olympiáda

Jar Kláry Jarunkovej 2019

Medzníky II. svetovej vojny

Slávik Slovenska - školské kolo

Škola v prírode 2019

Slávik Slovenska 2019 - okresné kolo

Kolovrátok 2019

Deň matiek

Exkurzia v Banskej Štiavnici

Banskobystrické pierko 2019

Šikovníci

Cesty za poznaním minulosti

Futbalový turnaj \"NIE RASIZMU\" v Telgárte

Komparo - testovanie štvrtákov

Horehronská atletika 2019

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Sparťanský beh 2019

Dúhový kolotoč 2019

V telocvični už máme novú palubovku

Účelové cvičenie

Deň materských škôl 2019

Futbalom proti rasizmu - FARE

O putovný pohár starostky obce Beňuš 2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Prevencia kriminality mládeže

Polomské štyri zvony

Starobylá Budapešť

Exkurzia v Spišskej Novej Vsi

Lampiónový sprievod 2019

Zručný mladý Horehronec

Technická olympiáda - okresné kolo

Plavecký výcvik našich štvrtákov

Vianočný florbalový turnaj mladších žiakov Horehronia

"Oslávme život"

Beseda o drogách

Príbeh hudby - O nesmrteľnosti

"Moja dedina, ako ju vidím ja"

Deň červených makov

Divadelné predstavenie - O troch krásach sveta

Vybíjaná dievčat

Vianočný volejbal

Súťaž v anglickom jazyku „Let´s play“

ZBER ŠÍPOK- vyhodnotenie

Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

75. výročie SNP

KOMPARO

Lyžiarsky výcvik 2020

VŠETKOVEDKO

Lyžiarske preteky žiakov - HOREHRONSKÝ BUČNIK 2020

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

Smejko, Smejka a zimné radovánky

Environmentálny krúžok

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Prerušenie vyučovania od 16. marca do 27. marca

Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania

Vzdelávanie žiakov počas prerušeného vyučovania

RTVS pomáha deťom

Darujte 2 % z dane pre Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej

Hodnotenie žiakov v školskom roku 2019/2020

Deň Zeme so Stredoslovenským múzeom

Organizačné pokyny k otvoreniu školy a škôlky od pondelka 1. júna 2020

Oznam pre žiakov a rodičov k hodnoteniu žiakov

Hviezdoslavov Kubín

Organizačné pokyny pre žiakov 6. - 9. ročníka od pondelka 22. júna 2020

ŠALIANSKY MAŤKO

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

Voľné pracovné miesto - špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg v MŠ

Zoznamy pomôcok pre žiakov na šk. rok 2020/2021

Začiatok školského roka 2020/2021

Pravidlá nosenia rúšok na školách

Režim školy od 16. 9. 2020

Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

Informácie k dištančnému vzdelávaniu žiakov

Správa Rodičovského združenie pri základnej škole v Pohorelej za šk. rok 2019/2020

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl po testovaní na COVID-19

Usmernenie opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania z 1.11.2020

Usmernenie opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania z 8.11.2020

Prevádzka MŠ od stredy 25.11.2020 obnovená !

Zmena čísla účtu Školskej jedálne

Oznam pre rodičov a žiakov

Oznámenie o výsledku výberového procesu na pozíciu Hlavný kuchár/Hlavná kuchárka

Vyučovanie po vianočných prázdninách

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Ani na budúci týždeň sa deti do škôl nevrátia, oznámil Gröhling

Oznam o vydávaní polročných výpisov klasifikácie prospechu a správania

Školy pokračujú v režime ako doteraz

Covid testovanie zamestnancov a rodičov žiakov ZŠ a rodičov detí MŠ 6. 2. 2021

Prevádzka školy po prázdninách od 22. februára 2021

Podmienky prezenčnej výučby žiakov 1. stupňa ZŠ, 8. a 9. ročníka ZŠ a detí MŠ od 19. 4. 2021

Digitálna trieda v ZŠ Pohorelá už nie len snom !

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“

Veľkonočné prázdniny

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ od 14.4.2021 do 18.4.2021

Zmena dištančného rozvrhu a testovanie žiakov 5. až 7. ročníka

Nová webstránka školy www.skolapohorela.sk