Vítame Vás na stránkach
     ZŠ s MŠ   v  Pohorelej

    
                                          
  
 
            
             Otvorenie šk. roka

Škola je podporovaná projektami:        Enviroprojekt                                                                                                                                       Zverejňovanie dokumentov
OPV-2009/3.1/01-SORO              
Projekt DOP-SIA-2009/4.1.3/01
         Výber
       stránok
                              
Tabuľa cti   Organizácia školy Školský časopis Oznamy    Prezentácia 9.r. 2004/2005
Súčasní žiaci Bývalí žiaci Žiacky parlament ŠkVP História školy  Ročná správa
Matematika

Rôzne predmety
 Enviroment
Zoznam projektov
Slovenský jazyk 
Hud. tanečna vých.
Výtvarná tvorba
Telovýchova
 
 
Výchovný poradca
 

                                                       Kontakt
  Adresa:
  Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá
   Telefón:
  +421 (0)48 6196130                             Fax:  +421 (0)48 6196917             
  Email: riaditelka@zspohorela.edu.sk         zspohorela@stonline.sk 
                       
                             
                       Autor stránok: Ing. Tešlár Matej, posledná aktualizácia 1.1.2014