Nové informácie nájdete na novej webstránke www.skolapohorela.sk
Celkom: 14307363 Mesiac: 00000091 Týždeň: 00000015 Dnes: 00000001
Základná škola s materskou školou v Pohorelej
   
Dnes je štvrtok, 13. jún 2024, meniny má Anton
 
Mapa: Aktuality

Hodnotenie žiakov v školskom roku 2019/2020

29.04.2020 10:51 zobr.: 922x

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Pohorelej po prerokovaní s pedagogickou radou oznamuje, že nebudú klasifikované všetky výchovné predmety na 1. aj na 2. stupni, t.j.
- výtvarná výchova,
- hudobná výchova,
- telesná a športová výchova,
- náboženská výchova,
- pracovné vyučovanie,

okrem týchto predmetov aj
- informatika,
- technika,
- občianska náuka.


Na vysvedčení bude slovné vyjadrenie absolvoval/neabsolvoval.

Toto rozhodnutie vyplynulo z mimoriadnej situácie, pretože v čase prerušeného vyučovania podmienky vzdelávania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou / plnohodnotnou realizáciou;

Ostatné predmety budú hodnotené, pričom pedagóg zváži spôsob hodnotenia t.j. klasifikáciu alebo slovné hodnotenie, prípadne kombináciu oboch spôsobov hodnotenia, podľa toho, aké mal žiak možnosti na vzdelávanie dištančnou formou.

V prvom ročníku v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizované formou slovného hodnotenia.

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu, prípravu a dištančné vzdelávanie,
● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Zásady hodnotenia :

1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie bude mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Bude mať motivačný charakter, pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie bude mať značne individualizovaný charakter, bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

3. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa zohľadní aj sebahodnotenie žiaka.

Ukončenie stupňa vzdelania

1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“

3. V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

3. V prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

Postup do vyššieho ročníka

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Jedálny lístok

Zvonenie
0. 07:00 07:45
1. 07:50 08:35
2. 08:40 09:25
3. 09:35 10:20
4. 10:35 11:20
5. 11:30 12:15
6. 12:45 13:30
7. 13:35 14:20

Kalendár
  < 2024 >  
  < jún >  
  Po Ut St Št Pi So Ne  
  2728293031 1 2 
   3 4 5 6 7 8 9 
  10111213141516 
  17181920212223 
  24252627282930 

Odkazy na stránky

Náhodný obrázok

 

Menu: Admin | Stará verzia | Dokumenty | Galéria | Mapa | 2% z daní | Napíšte nám | Mobilná verzia | Jedálny lístok | Kalendár | Rozvrhy | RSS | Hore

Copyright (c) 2015 By RPnet