Celkom: 14303179 Mesiac: 00488555 Týždeň: 00134642 Dnes: 00000519
Základná škola s materskou školou v Pohorelej
   
Dnes je pondelok, 28. september 2020, meniny má Václav
 

Informácie vedúcej Školskej jedálne

01.09.2019 13:32 zobr.: 3215x

Školská jedáleň zabezpečuje celodenné stravovanie pre deti MŠ, obedy pre žiakov ZŠ, dospelých a cudzích stravníkov podľa zásad zdravej výživy. Jedlá a nápoje sú pripravované podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, podľa vekových skupín stravníkov, vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stravník sa prihlasuje na stravovanie vyplnením záväznej prihlášky podpísanej zákonným zástupcom u vedúcej Školskej jedálne.

Úhrada stravného:
- v hotovosti u vedúcej ŠJ,
- prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu.
Platba sa uhrádza najneskôr do 10.dňa v mesiaci.

Číslo účtu ŠJ v tvare IBAN: SK02 0900 0000 0003 0253 6468.
Variabilný symbol : mmrr /mm je mesiac a rr rok, za ktoré sa strava uhrádza/Konštantný symbol: 0308.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č.1/2019.

Výška stravného:

1/ Výška stravného je stanovená v súlade s platnými finančnými pásmami na nákup potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov, ktoré schvaľuje zriaďovateľ školy / Obec Pohorelá/, Všeobecne – záväzným nariadením.

2/V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce ,sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje dotáciu na stravu dieťaťa/žiaka vo výške 1,20 € za každý deň, kedy sa dieťa/žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu v poslednom ročníku materskej školy ,alebo vyučovania v základnej škole a odoberie obed.

3/ Zriaďovateľ schvaľuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravovania v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca. Príspevok je vypočítaný ako rozdiel medzi celkovou výškou nákladov na potraviny a poskytnutou dotáciou na stravu.

4/ Výšku stravného za jedno hlavné jedlo, ktoré sa skladá z príspevku na nákup potravín a režijných nákladov pre zamestnancov školy, určí riaditeľ školy rozhodnutím.
V rozhodnutí zároveň určí výšku stravného podľa Všeobecne- záväzného nariadenia pre všetky vekové kategórie stravníkov , vrátane stravníkov MŠ v nižších ročníkoch, ktorým nie je poskytnutá dotácia na stravu a deťom v hmotnej núdzi v MŠ, ktorým je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom.

Podmienky poskytnutia dotácie:

1/ Nárok na dotáciu na stravu má stravník len vtedy , ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie obed.
2/ Výlety, exkurzie a súťaže sa považujú sa súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu a žiak je prítomný v škole. Ak sa žiak vráti do školy a má možnosť odobrať obed, vzniká mu nárok na dotáciu.
3/ Ak sa dieťa/žiak zúčastní vyučovania a obed neodoberie, zákonný zástupca uhrádza stravu v plnej výške.
4/ V prípade že zákonný zástupca dieťa/žiaka počas jeho neprítomnosti včas neodhlási zo stravovanie uhrádza stravu v plnej výške.
5/ V prvý deň choroby dieťaťa/žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára. Zákonný zástupca však uhrádza stravu v plnej výške. Ďalšie dni neprítomnosti je potrebné dieťa/žiaka včas odhlásiť.
6/ Ak dieťa navštevuje MŠ v dopoludňajších hodinách a je mu poskytnutá len desiata, dotácia na stravu sa neposkytuje.

Výdaj obedov:

Obed : 11,20 - 12,45
Zamestnanci : 12,15 – 12,45
Cudzí stravníci: 11,00 - 11,20

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy:

Stravník sa zo stravy odhlasuje 24 hodín vopred, najneskôr však do 8,00 hod ráno v deň neprítomnosti stravníka.
Osobne alebo telefonicky:
- Osobne u vedúcej školskej jedálne alebo u pani kuchárky,
- Telefonicky na tel.č. 048/6196103, 0911110296,
- Zapísaním sa do zošita uloženého v priestoroch školskej jedálne.

Za neodhlásenú, resp. včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje!!!

Danka Kolláriková, vedúca ŠJ


Náklady a výška úhrady_Tabuľka 95x pdf 130.88 KB

Jedálny lístok

Zvonenie
0. 07:00 07:45
1. 07:50 08:35
2. 08:40 09:25
3. 09:35 10:20
4. 10:35 11:20
5. 11:30 12:15
6. 12:45 13:30
7. 13:35 14:20

Kalendár
  < 2020 >  
  < september >  
  Po Ut St Št Pi So Ne  
  31 1 2 3 4 5 6 
   7 8 910111213 
  14151617181920 
  21222324252627 
  282930 1 2 3 4 

Odkazy na stránky

Náhodný obrázok
Kladenie parkiet

 

Menu: Admin | Stará verzia | Dokumenty | Galéria | Mapa | 2% z daní | Napíšte nám | Mobilná verzia | Jedálny lístok | Kalendár | Rozvrhy | RSS | Hore

Copyright (c) 2015 By RPnet