Nové informácie nájdete na novej webstránke www.skolapohorela.sk
Celkom: 14307376 Mesiac: 00000093 Týždeň: 00000015 Dnes: 00000001
Základná škola s materskou školou v Pohorelej
   
Dnes je piatok, 21. jún 2024, meniny má Alojz  - 1. letný deň
 
Mapa: Aktuality

Voľné pracovné miesto - špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg v MŠ

15.02.2021 20:51 zobr.: 1406x

O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície odborného zamestnanca špeciálny pedagóg – sociálny pedagóg v MŠ
pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.


Informácie o pracovnom mieste:

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Organizačný útvar: Materská škola
Obsadzovaná pracovná pozícia: odborný zamestnanec špeciálny pedagóg – sociálny pedagóg
Pravdepodobný termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú pravdepodobne do 31. augusta 2022
Rozsah úväzku: 100 %
Odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2019 Z. z.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

• odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, čo znamená:

Školský špeciálny pedagóg - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore špeciálna pedagogika,
• v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy zameranie na špeciálnu pedagogiku,
• v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore pedagogika a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky,
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky,
• v študijných odboroch učiteľstvo akademických predmetov alebo umeleckých a umelecko-výchovných predmetov alebo učiteľstvo profesijných predmetov a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pre 5. - 9. ročník základnej školy, pre stredné školy, pre 5. – 12. ročník) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Sociálny pedagóg - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy zameranie na sociálnu pedagogiku,
• v študijnom odbore sociálna práca,
• v študijnom odbore pedagogika a tri roky pracovnej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva


Ďalšie požiadavky a kritériá:

• ovládanie štátneho jazyka,
• bezúhonnosť ( čestné prehlásenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• pedagogická prax je vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. o splnení kvalifikačných predpokladov pre danú pracovnú pozíciu,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
e-mailom na adresu: skola@skolapohorela.sk,
osobne do poštovej schránky školy alebo v podateľni školy (ekonómka školy, riaditeľstvo) ,

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady.

Kontakt: Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
e-mail: skola@skolapohorela.sk
www.zspohorela.edu.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295
Jedálny lístok

Zvonenie
0. 07:00 07:45
1. 07:50 08:35
2. 08:40 09:25
3. 09:35 10:20
4. 10:35 11:20
5. 11:30 12:15
6. 12:45 13:30
7. 13:35 14:20

Kalendár
  < 2024 >  
  < jún >  
  Po Ut St Št Pi So Ne  
  2728293031 1 2 
   3 4 5 6 7 8 9 
  10111213141516 
  17181920212223 
  24252627282930 

Odkazy na stránky

Náhodný obrázok

 

Menu: Admin | Stará verzia | Dokumenty | Galéria | Mapa | 2% z daní | Napíšte nám | Mobilná verzia | Jedálny lístok | Kalendár | Rozvrhy | RSS | Hore

Copyright (c) 2015 By RPnet