Nové informácie nájdete na novej webstránke www.skolapohorela.sk
Celkom: 14307377 Mesiac: 00000093 Týždeň: 00000015 Dnes: 00000001
Základná škola s materskou školou v Pohorelej
   
Dnes je piatok, 21. jún 2024, meniny má Alojz  - 1. letný deň
 

Škola v školskom roku 2017/2018

04.09.2017 11:17 zobr.: 1683x

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá je plnoorganizovaná základná škola. Školu tvorí komplex šiestich budov obklopených rozsiahlym školským areálom s pekným prírodným prostredím. Súčasné priestory boli uvedené do užívania v septembri 1966, teda od školského roku 1966/1967.
Škola má k dispozícii 6 pavilónov, v ktorých sa nachádzajú klasické učebne, odborné učebne, telocvičňa, kuchyňa s jedálňou, MŠ zaberá polovicu prvého pavilónu. Pavilónový typ školy determinuje podmienky chodu školy, nakoľko celý areál je otvorený a značne ovplyvnený charakterom tunajšieho podnebia a rázom počasia. Časovo náročná je starostlivosť o trávnaté plochy a zeleň tvoriace rozsiahlu časť školských priestorov. Celú starostlivosť o prostredie školy a jej objekty zabezpečujeme ako len najlepšie dokážeme v rámci našich finančných možností. Zlepšuje sa situácia vo vybavení školy didaktickou technikou a učebnými pomôckami, máme zrevitalizované učebne biológie, fyziky a chémie, ktoré prispievajú k skvalitneniu výchovno vzdelávacieho procesu. Zateplením 3 budov a telocvične sa zlepšil aj teplotný komfort pre prácu žiakov a učiteľov.

V školskom roku 2017/2018 má naša škola 14 tried - 7 na prvom stupni, 7 na druhom, 2 oddelenia ŠKD a dve triedy materskej školy. Školu navštevujú žiaci z Pohorelej, niektorí dochádzajú z miestnej časti Pohorelská Maša, väčšina dochádza z Vaľkovne, Novej Maše, Zlatna niektorí aj zo Šumiaca a Telgártu.

Profilácia školy: všeobecnovzdelávacie zariadenie s podporou talentu a záujmových činností detí v oblastiach výtvarnej a dramatickej výchovy, literárnej tvorby, hudobno-tanečnej, športovej prípravy, s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia. V rámci školského vzdelávacieho programu posilňujeme hlavne vyučovanie jazykov a matematiky.
Poslanie našej školy:
Naša škola vychováva moderného človeka pre praktický život.
Vízia našej školy:
Chceme byť školou, v ktorej pracujú, rozvíjajú sa a vzdelávajú slobodné a rovnoprávne osobnosti, s cieľom uplatniť sa v spoločnosti.
Hodnoty, ktorým veríme:
Sloboda a zodpovednosť. Každý človek je jedinečná bytosť. Sebareflexia. Každý žiak môže zažiť pocit úspechu. Len človek, ktorý si váži iných môže si vážiť sám seba. Uznanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi. Spolupráca a vzájomná komunikácia. Chyby ako prostriedok učenia.
Učenie sa aktívnou činnosťou. Vzájomná dôvera.


V našej škole máme 3 asistentky učiteľa, jedna asistentka učiteľa pre žiakov zo SZP a dve asistentky v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“. V rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ na škole pracuje špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

Počet pedagogických zamestnancov:
V časti základná škola pracuje 25 pedagógov. Pedagogickí zamestnanci - 21, asistenti učiteľa – 3, odborní zamestnanci – 2. Z toho 21 na plný pracovný úväzok, 4 na skrátený pracovný úväzok (V ŠKD pracujú 2 pedagogické pracovníčky na krátený pracovný úväzok).
V časti materská škola pracujú 3 pedagogické pracovníčky na plný pracovný úväzok.

Počet nepedagogických zamestnancov:
V časti základná škola pracuje 9 nepedagogických zamestnancov. Ekonómka – 1, školská jedáleň – 4, upratovačky – 4, školník – 1.
V časti materská škola pracuje 1 nepedagogický zamestnanec - upratovačka.

Prezentácia k 50. výročiu otvorenia novej školy 556x ppsx 11.94 MB

Jedálny lístok

Zvonenie
0. 07:00 07:45
1. 07:50 08:35
2. 08:40 09:25
3. 09:35 10:20
4. 10:35 11:20
5. 11:30 12:15
6. 12:45 13:30
7. 13:35 14:20

Kalendár
  < 2024 >  
  < jún >  
  Po Ut St Št Pi So Ne  
  2728293031 1 2 
   3 4 5 6 7 8 9 
  10111213141516 
  17181920212223 
  24252627282930 

Odkazy na stránky

Náhodný obrázok

 

Menu: Admin | Stará verzia | Dokumenty | Galéria | Mapa | 2% z daní | Napíšte nám | Mobilná verzia | Jedálny lístok | Kalendár | Rozvrhy | RSS | Hore

Copyright (c) 2015 By RPnet